Aby uzyskać dostęp, do wszystkich treści na naszej stronie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza, i wyrażenie zgód. Dane do logowania otrzymasz po weryfikacji, w ciągu 24 godzin.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Branża

Nazwa Firmy

Nr telefonu osoby decyzyjnej

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych PPHU Maben, w celu realizacji usługi "Biuletyn Maben", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez PPHU Maben.
Oświadczam niniejszym, że zapoznałem/łam się z "Instrukcją dla subskrybentów Biuletyn Maben" oraz z „Polityką prywatności PPHU Maben
* - pola obowiązkowe

 Wyrażam zgodę na wymienione oświadczenia *