Usługi

Dysponujemy maszynami do rozdrabniania wielkogabarytowych odpadów. Ich wielkość nie ma znaczenia. Zakres frakcji rozdrabnianych materiałów wynosi 2-40 mm gotowego wyrobu. Materiał jest odpylony oraz poddany detekcji metalu.

Wykonujemy usługowo:

  • kruszenie dużych elementów z tworzyw sztucznych na profesjonalnych kruszarkach
  • aglomerację i regranulację tworzyw sztucznych

Zawieramy umowy:

  • z zakładami pracy na odbiór i zagospodarowanie odpadów
    poprodukcyjnych zgodnie z ustawą o odpadach.

Firma mieści się na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego (tereny dawnego “Pronitu”) przy ul.Zakładowej 7 

Produkujemy

Produkujemy

Recykling

Recykling

Skupujemy

Skupujemy

Usługi

Usługi