Recykling

Zawieramy umowy:

  • z zakładami pracy na odbiór i zagospodarowanie odpadów
    poprodukcyjnych zgodnie z ustawą o odpadach.

Odzysk odpadów odbywa się na terenie pomieszczeń magazynowych przez pracowników posiadających wieloletnią praktykę. Wszelkie działania związane z odzyskiem prowadzone są w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Posiadamy stosowne zezwolenia urzędowe na odbiór, składowanie i transport odpadów. Przekazanie odpadów, stanowi często pewien problem dla przedsiębiorców, w związku z czym, w razie potrzeby jesteśmy w stanie odebrać odpady od klienta na terenie całej Polski w krótkim czasie.

Współpracujemy z wieloma firmami logistycznymi, sieciami handlowymi, zakładami produkcyjnymi i w dalszym ciągu poszerzamy grono Naszych Klientów.
Dla potwierdzenia odbioru odpadu przez naszą firmę wystawiamy kartę przekazania odpadu.

Jest to bardzo ważne, gdyż obserwujemy w kraju duży nacisk na działania proekologiczne, a nasza firma jest prekursorem w tej dziedzinie, dając gwarancję stabilności oraz ograniczenia kosztów związanych z opłatą produktową. Jesteśmy partnerem dla wielu renomowanych przedsiębiorstw wiodących prym w swoich sektorach gospodarczych.

Produkujemy

Produkujemy

Recykling

Recykling

Skupujemy

Skupujemy

Usługi

Usługi