Skupujemy

MABEN Zagospodarowuje – skupuje:
Odpady tworzyw sztucznych poprodukcyjnych i opakowaniowych, takich jak: folie, skrzynki, płyty, rury, pojemniki, beczki, wiadra, profile, zlepy, wypraski wybrakowane, pozostałości magazynowe i inne.

W razie wątpliwości dotyczących rodzaju tworzywa, z jakiego macie Państwo dane odpady, ich czystości, jakości czy ilości, prosimy o przesłanie zdjęć na nasz adres e-mail, maben@maben.pl pomożemy w ocenie, określimy nasze zapotrzebowanie i przedstawimy jak zawsze korzystną ofertę.

Chętnie też,  ZAWIERAMY UMOWY z zakładami pracy na odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych zgodnie z ustawą o odpadach

Produkujemy

Produkujemy

Recykling

Recykling

Skupujemy

Skupujemy

Usługi

Usługi